Value for Money

Beliggenhed i vækstområde, grønt energirigtigt byggeri, kort indflytningstid

Borgmesteren

Borgmesteren kan etableres som ét stort domicil eller et flerbrugerhus med fællesfaciliteter såsom kantine, fælles indgang og en stor fælles sydøstvendt tagterrasse. Borgmesteren består af to blokke på henholdsvis 4 og 5 etager på total 11.300 m2. Den sydøstlige blok har et grundplan på ca. 963 m2, og den nordvestlige blok har et grundplan på ca. 1.534 m2. Disse er forbundet med et glasatrium, hvor hovedindgangen etableres på nordsiden, mens der etableres personaleindgang på sydsiden af sammenbygningen. Borgmesteren forventes at stå færdig 12 måneder efter underskrift af kontrakt.

Parkeringsmulighederne er gode. Der findes ca. 100 p-pladser på terræn og ca. 100 p-pladser i kælder. Enkelte gæstepladser er placeret foran hovedindgangen mod nord. Adgang til parkering på terræn sker ved indkørsel langs ejendommens nordøstlige facade. I forbindelse med parkering på terræn findes nedkørsel til parkeringskælder. Denne er fælles med nedkørsel til naboejendommens parkeringskælder. Adgang til kælderen fra ejendommen sker via bygningens to elevatorer. Parkeringskælderen er udført med en frihøjde på 2,8 m, og der udføres endvidere komplet CO2-overvågning med tilslutning til parkeringskælderens ventilationssystem. Se vores andre aktuelle projekter»