Moderne grønne kontorer

Med et godt indeklima og en effektiv udnyttelse af arealer og energi

Moderne grønne kontorer

Med et godt indeklima og en effektiv udnyttelse af arealer og energi

Grønt byggeri

Borgmesteren kendetegnes ved et godt indeklima samt en effektiv udnyttelse af energi og arealer. Borgmesteren kan godkendes efter den anerkendte miljøcertificeringsordning EU GreenBuilding. Dertil arbejdes der mod en LEED-certificering af lejemålet. Hvor EU GreenBuilding har fokus på energibesparelser, er LEED mere helhedsorienteret og lægger vægt på faktorerne indeklima, beliggenhed, materialer, energi og vandforbrug.

Energiglas i vinduer, der sikrer lavt varmetab, automatisk lys, der slukker, når et område ikke er i brug, samt ventilation og køling, der reguleres automatisk i forhold til udetemperaturen, er blot nogle af Borgmesterens grønne løsninger.

Hvorfor tænker Skanska i grønne løsninger? Vi vil være med til at gøre en forskel. Derfor udvikler og optimerer vi fortløbende vores byggeprocesser, således at materialer og ressourcer anvendes på den mest hensigtsmæssige måde. Grønt byggeri er både med til at passe på naturen, sikre størst mulig genanvendelse og skabe sunde arbejdspladser med et godt indeklima. Det er det, vores 53.000 medarbejdere arbejder med hver dag på over 10.000 igangværende projekter verden over.